Cài đặt và gỡ bỏ các game của GBonline

 Công ty cổ phần truyền thông GBonline không sản xuất và kinh doanh các game có trên cổng game bài GBOnline này. Mọi game đều được siêu tầm trên internet, cổng chplay, fanpage facebook của các nhà phát hành game khác.
Vui lòng đọc kĩ các hướng dẫn:
Hướng dẫn gỡ bỏ game khỏi điện thoại:

Cách gỡ ứng dụng thứ nhất

– Chạm và giữ trong một vài giây vào icon của game mà Bạn đã tải và cài đặt từ cổng game bài GBonline bạn muốn gỡ bỏ trên màn hình điện thoại của bạn, cho đến khi xuất hiện thêm chữ “x” trên icon.
– Chạm thêm lần nữa và chọn “Đồng ý” để xóa game vừa chọn.

Ứng dụng này có quyền truy cập vào một trong những tính năng sau:
Lịch sử ứng dụng và thiết bị
 • đọc dữ liệu nhật ký nhạy cảm
 • truy xuất các ứng dụng đang chạy
Nhận dạng
 • đọc thẻ liên hệ của riêng bạn
 • tìm tài khoản trên thiết bị
Danh bạ
 • đọc danh sách liên hệ của bạn
 • sửa đổi danh sách liên hệ của bạn
Vị trí
 • vị trí chính xác (dựa vào mạng và GPS)
 • vị trí gần đúng (dựa vào mạng)
SMS
 • đọc tin nhắn văn bản của bạn (SMS hoặc MMS)
 • nhận tin nhắn văn bản (SMS)
Điện thoại
 • gọi trực tiếp số điện thoại
 • ghi nhật ký cuộc gọi
 • đọc nhật ký cuộc gọi
Ảnh/phương tiện/tệp
 • sửa đổi hoặc xóa nội dung trong bộ lưu trữ USB của bạn
 • đọc nội dung của bộ nhớ USB
 • truy cập hệ thống tệp của bộ lưu trữ USB
Máy ảnh
 • chụp ảnh và quay video
Micrô
 • ghi âm
Thông tin về kết nối Wi-Fi
 • xem kết nối Wi-Fi
ID thiết bị và thông tin cuộc gọi
 • đọc trạng thái và nhận dạng của điện thoại
Khác
 • nhận dữ liệu từ Internet
 • bật hoặc tắt thiết bị
 • kiểm soát rung
 • cài đặt lối tắt
 • chạy khi khởi động
 • tắt khóa màn hình của bạn
 • kiểm soát đèn nháy
 • ghép nối với thiết bị Bluetooth
 • gửi truyền phát hấp dẫn người xem
 • đọc cấu hình dịch vụ của Google
 • ngăn thiết bị chuyển sang chế độ ngủ
 • xem kết nối mạng
 • Đặt hình nền
 • thay đổi cài đặt âm thanh của bạn
 • sửa đổi cài đặt hệ thống
 • quyền truy cập mạng đầy đủ